Standard

 

EREDETE: Németország

AZ ÉRVÉNYES EREDETI STANDARD PUBLIKÁCIÓJÁNAK DÁTUMA: 1996.04.01.

FELHASZNÁLÁSI KÖR: házõrzõ-, kísérõ- és családi kutya

F.C.I. BESOROLÁS:

2. fajtacsoport - pincsek és schnauzerek, molosszusok és svájci pásztorkutyák
2 szekció - molosszusok, hegyikutyák, munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:

A 19. század harmincas éveinek végén, negyvenes éveinek elején Heinrich Essig, Leonberg város (Stuttgart mellett) tanácsosa keresztezett egy fekete-fehér újfunlandi szukát egy a „Nagy” St. Bernát kolostor menedékházából származó úgynevezett „Barry” kannal. Később ehez jött még egy Pireneusi-hegyikutya. Ez nagyon nagy, túlnyomórészt hosszú, fehér szőrű kutyákat eredményezett. Essig célja egy oroszlánhoz hasonlatos kutya kitenyésztése volt. Az oroszlán Leonberg címerállata.  Az első, valóban „Leonbergi”-nek nevezett kutyák 1846-ban születtek. Ezek egyesítették magukban a kiinduló fajták kitűnő tulajdonságait. Már röviddel ez után sok ilyen kutyát adtak el Leonbergből státuszszimbólumként az egész világba. A 19. század végén Baden-Württemberg tartományban a Leonbergi-t kiváltképp parasztkutyaként tartották. Sokat magasztalták az őrző- és egyéb alapvető tulajdonságait. A két világháborúban és a háború utáni szűkös időkben a tenyészkutyák száma drámaian visszaesett. Ma a leonberger egy kitűnő családi kutya, amely modern életünk minden igényének megfelel.

 

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS :

Az eredeti felhasználási célnak megfelelõen a Leonbergi nagyon nagy, erõs, izmos, ám mégis elegáns kutya. Harmonikus testfelépítés és öntudatos nyugalom, ám mindazonáltal élénk temperamentum tünteti ki a kutyát.
Különösen a kanok hatalmasak és erõteljesek.

ARÁNYOK:

Marmagassága a törzshosszúsághoz: 9:10.
A mellkasmélység megközelíti a marmagasság felét

MAGATARTÁS ÉS KARAKTER (WESEN):

Családi kutyaként a Leonbergi a mai lakó- és életfeltételek között egy kellemes partner, amelyet nehézségek nélkül mindenhová magunkkal vihetünk, és amely kimondott gyerekszeretetével tünteti ki magát. Se nem gyáva, se nem agresszív. Kísérõkutyaként egy kellemes, hűséges és félelmet nem ismerõ kísérõ minden életszituációban.

A megkívánt jellemszilárdsághoz különösen a következõk tartoznak:

bullet Magabiztosság és korlátlan higgadtság
bullet Közepes temperamentum (beleértve játékosság)
bullet Engedelmességi készség
bullet Jó tanulási- és emlékezõképesség
bullet Zaj iránti érzéketlenség


FEJ: Egészében tekintve mélyebb, mint amilyen széles, és inkább hosszan elnyújtott, mint tömzsi; a fang aránya a fejtetõhöz 1:1. A bõr mindenütt feszes, nincsenek homlokráncok.

FEJTETÕ:

Koponya: profilból és elölrõl nézve kevéssé domború, a törzsnek és a végtagoknak megfelelõen erõs, de nem nehéz. A hátsó része nem lényegesen szélesebb, mint a szemeknél.
Stop:világosan felismerhetõ, de csak mérsékletesen, közepesen kidolgozott


ARCKOPONYA:

Orr: fekete
Fang: inkább hosszú, sosem hegyesen végzõdõ; az orrhát egyenletesen széles, sosem besüllyedõ, inkább gyengén domború (kosorrhoz hasonló).
Ajkak: feszesek, feketék. Az ajakzug zárt.
Állkapocs / Fogazat: erõteljes állkapocs, tökéletes, szabályos és teljes ollóharapással, a felsõ fogsor térköz nélkül zárul az alsóra, a fogak függõlegesen állnak, 42 egészséges, a fogképletnek megfelelõ foggal (az M3 hiánya tolerált), fogóharapás megengedhetõ. Az alsó állkapocsban a szemfogaknál semmi beszűkülés / befűzõdés.
Pofa: csak kevéssé fejlett.
Szemek: világosbarnától lehetõleg sötétbarnáig, ovális, sem mélyen fekvõ, sem elõreugró, egymáshoz se túl közel, se túl messze álló, a szemhéjak feszesek, a kötõszövet nem látható, a szemfehér (a bõrszövet látható része) nem vöröses színű.
Fülek: magasan és nem szélesen hátul / nagyon hátul (weit hinten) tűzött, lógó, középnagy, feszes, húsos.

NYAK: Lágy ívben, törés nélkül megy át a marba, inkább hosszúkás, mint tömzsi, a gégénél a bõr nem lóg.

TEST:

Mar: kidolgozott, kifejezett, különösen a kanoknál.
Hát: feszes, egyenes, széles.
Ágyék: széles, erõs, jól izmolt.
Far: széles, viszonylag hosszú, lágyan lekerekített, folyamatosan átmegy a farktõbe, semmi esetre sem túlépített.
Mellkas: széles, mély, legalább könyökmagasságig érõ, nem túl hordóalakú, inkább ovális.
Alsó oldalvonal: csak enyhén felhúzott.

FAROK: nagyon gazdagon szõrözött, állásban egyenesen lóg, mozgásban is csak enyhén felgörbített, és lehetõleg nem a hátvonal meghosszabításán felül hordott.

VÉGTAGOK: Nagyon erõsek, különösen a kanoknál.

ELÜLSÕ VÉGTAGOK: lábak egyenesek, párhuzamosak, és nem szűken állóak.

Váll/felkar:hosszú, ferdén elhelyezkedõ, egymással nem túl tompaszöget képezõ, jól izmolt. Könyökkel összesimuló.
Lábak középsõ része: erõs, szilárd, elölrõl nézve egyenes, oldalról nézve közel függõleges.
Mancsok: egyenes állásúak, (sem kifelé, sem befelé nem fordulnak) gömbölyded, zárt. Az ujjak jól domborodnak, fekete ujjpárnák.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: a lábak állása hátulról nézve párhuzamos, nem túl szűk. A csánk és a mancsok sem kifelé, sem befelé nem fordulnak. Fattyúkörmöket el kell távolítani.

Medence: ferdén fekvõ.
Felsõ combok: meglehetõsen hosszú, ferdén elhelyezkedõ, erõsen izmolt. A comb és az alsó lábszár határozott szögelést képeznek.
Csánk: elsõ, határozott szögelés az alsó lábszár és a lábközép között.
Mancsok: egyenesen álló, csak kissé hosszúkás, ujjak domborúak, ujjpárnák feketék.

JÁRÁSMÓD: tért ölelõ, egyenletes mozgás minden járásmódban, határozott elõrelépés és jó lendület. Lépésben és ügetésben, elölrõl és hátulról nézve, egyenes vonalú végtagvezetés.

SZÕRZET: Bőségesen hosszú, zárt testhezálló puha szőrzet.. Egyenes, csekély hullám még engedélyezett.

MINÕSÉG: Középháttól a durváig, bõségesen hosszú, testhez simuló, választék nélkül. Mindenhol, a jó aljszõrzet ellenére a test körvonalait felismerhetõen hagyja. Sima, a gyengén hullámos még megengedett, a nyaknál és a mellkasnál - különösen a kanoknál - sörényt képez. A mellsõ lábak határozottan szõrözöttek, a hátsó lábakon kifejezett gatya.

SZÍNEK: Oroszlánsárga, vörös, vörösesbarna, még a homokszínű is (fakósárga, krémszínű) és ezek minden kombinációja, mindenkor fekete maszkkal. Fekete szõrvég megengedett, mindazonáltal a fekete nem lehet meghatározó a kutya alapszínére nézve. Az alapszín kivilágosodásai a farok alsó részén, a nyaki fodornál, a mellsõ láb zászlóin és a gatyán nem lehetnek olyan határozottak, hogy az alapszínnel való harmóniát zavarnák. Egy kis fehér mellfolt, vagy vékony mellcsík és fehér szõr az ujjaknál tolerált.

MÉRET:
Marmagasság:

bullet Kanok: 72-80 cm. Ajánlott középmérték 76 cm.
bullet Szukák: 65-75 cm. Ajánlott középmérték 70 cm.

 

HIBÁK: a fenti pontoktól való minden csekély eltérés hiányosságként, minden határozott eltérés hibaként értékelendõ. Az értékelésnek pontos viszonyban kell állnia az eltérés mértékével, és figyelembe kell vennie, hogy mennyiben érinti az a lényeges dolgokat (elsõsorban magatartást, típust, harmóniát, mozgást).

KIZÁRÓ HIBÁK:

bullet Gyáva és agresszív kutyák.
bullet Kutyák erõs anatómiai hibával. Pl.: kifejezett tehénállás, kifejezett pontyhát, erõsen süllyedt hát, a mellsõ mancsok extrém kicsavarodása, teljesen elégtelen szögellés vállnál, könyöknél, térdnél vagy csánknál.
bullet Barna orrtükör.
bullet Ajkaknál nagyon erõs pigmenthiány.
bullet Foghiány (kivéve M3) elõreharapás vagy hátraharapás, egyéb harapáshiba.
bullet Barna és annak árnyalataitól különbözõ szemek.
bullet Entrópia, ektrópia.
bullet Erõsen gyűrűs farok, vagy túl magasan gyűrűzõ farok.
bullet Barna ujjpárnák.
bullet Göndör vagy erõsen hullámos szõr.
bullet Színhibák (barna szõrszín barna orral és barna ujjpárnákkal, fekete és cser, fekete, ezüst szõr, vadszín).
bullet A maszk teljes hiánya
bullet Túl nagyarányú fehér (a mancsoktól a mellkasig), tenyérnyinél nagyobb folt a mellkason, fehér egyéb helyeken.

 

N.B.: A kanoknak két szemmel láthatólag normális herével kell rendelkezniük, melyek teljesen leszálltak a scrotumba.